lunes, 25 de abril de 2016

Healing of a wounded shag

CATALÀ
Avui a Blanes s'ha vist a E43. Aquest és una dada molt interessant perquè E43 és un adult anellat a Arenys de Mar el 13 de desembre de 2015, i tenia una ferida molt forta just sota el bec. El que més ens congratula és que l'ocell està bé i en perfectes condicions. Això demostra que aquests ocells són molt forts i aguanten molt bé les adversitats.

CASTELLANO
Hoy en Blanes se ha visto a E43. Esta cita es muy interesante ya que E43 es un adulto anillado en Arenys de Mar el 13 de diciembre de 2015, y tenía una enorme herida debajo del pico. Lo que más nos congratula es que esta ave está bien y en perfectas condiciones. Este hecho demuestra que estas aves son muy Fuertes y aguantan muy bien las adversidades.

ENGLISH
Today in Blanes it has been seen E43. This sighting is very interesting because E43 is an adult tagged in Arenys de Mar at 13th of December, and it was very hard wounded in its bill base. It's very great to see that this bird is healthy and in perfect conditions. It demonstrates that shags are very resistant birds to adversity.E43 today hauling out in Blanes.E43 in December when it was tagged. Note the bill injury.
  

jueves, 21 de abril de 2016

First sigthing in Mallorca of one shag ringed in Catalonia.

CATALÀ

El passat dia 11 d'abril l'Erwan Cozic va veure a E27 a Coll de Baix, Alcúdia, Mallorca. E27 va ser anellat com a juvenil el 23 de setembre de 2015 a Arenys de Mar. El més interessant és que E27 és el primer ocell marcat al Maresme que s'ha vist a la Illa de Mallorca, a més el dia 8 d'abril, tres dies abans, se l'havia vist al dormidor del Port Olímpic de Barcelona. Aquest ocell ha recorregut 197'8 km des del lloc d'anellament.

CASTELLANO

El pasado día 11 de abril Erwan Cozic vio a E27 en Coll de Baix, Alcúdia, Mallorca. E27 fue anillado como juvenil el 23 de setiembre de 2015 en Arenys de Mar. Lo más interesante es que E27 es el primer pájaro marcado en el Maresme que se ha visto en la isla de Mallorca, además el día 8, tres días antes, se le vio en el dormidero del  Port Olímpic de Barcelona. Esta ave ha recorrido 197'8 km desde el lugar donde se anilló.

ENGLISH

During 11th of April Erwan Cozic saw E27 hauling out in Coll de Baix, Alcúdia, Mallorca. E27was ringed as juvenile in 23th of September of 2015 in Arenys de Mar. This data is very interesting because is the first bird ringed in Maresme county, Catalonia, sighted in Mallorca Island, furthermore at 8th, three days earlier, it was sigthed in Port Olímpic roost, Barcelona. This bird has moved 197'8 km from where it has been ringed.
 
E27 resting in Coll de Baix, Alcúdia, Mallorca. (photo: Erwan Cozic) 

Movements of E27

Historical of E27