domingo, 24 de julio de 2016

Amazing underwater pictures

CATALÀ

Avui davant de Canet he pogut prendre aquestes fantàstiques fotografies. Un individus juvenil estava perseguint una mola de joells  (Atherina sp).

CASTELLÀ

Hoy en frente Canet de Mar he podido hacer estas fotografías . Un juvenil persiguiendo a un banco de pejerreyes (Atherina sp).

ENGLISH

Today in Canet de Mar I could take this amazing pictures. Is a juvenile pursuit a sand smelt shoal (Atherina sp).

Captures day

CATALÀ

El passat dia 20 vàrem capturar tres individus a la Roca Grossa, Calella. E57, E58 i E59, amb aquests ja portem 70 individus marcats.

CASTELLÀ

El passado dia 20 capturamos tres indivuduos en la Roca Grossa, Calella. E57, E58 y E59, con estos ya llevamos marcados 70 individuos.

ENGLISH

During 20th of July we captured three new individuals in la Roca Grossa , Calella. E57, E58 and E59, with them we have tagged 70 individuals.

jueves, 14 de julio de 2016

Reached the maximum mark of 2014!!!

CATALÀ

Ahir en Carles Tobella, la Francina Turón i en Pep Arcos varen anar a comptar els individus al dormidor de la Roca Grossa, Calella. I... sorpresa!!! varen comptar 220 ocells, nombre rècord que no s'havia assolit des de el setembre de 2014. Com que els nombres màxims s'assoleixen al setembre, és d'esperar que aquest any al dormidor s'assoleixi un nombre més gran.

CASTELLANO

Ayer Carlos Tobella, Francina Turon y Pep Arcos fueron a contar cormoranes al dormidero de Roca Grossa, Calella. I...  sorpresa!!!  Contaron 220 aves, número récord que no se había alcanzado desde el mes de Septiembre de 2014. Puesto que los números máximos se    alcanzan en Septiembre, no sería raro pensar que este año el dormidero alcance un número mayor.

ENGLISH

Yasterday Carles Tobella, Francina Turón and Pep Arcos went to count shags in Roca Grossa roost. And ... What a surprise? They count 220 birds, the maximum number ever count since September of 2014. Being as maximum numbers are normally reached in September, is easy to think that this year, the numbers in Roca Grossa roost are going to be higher than 2014.

jueves, 7 de julio de 2016

Day of captures

CATALÀ

Ahir, dia 5 vàrem capturar a la Roca Grossa, Calella. No hi havíem capturat des del 19 de novembre de 2015. Ara feia dies que no capturàvem, l'última captura va ser E51 a Arenys de Mar el 19 de gener de 2016.

Doncs bé, es vàrem capturar 5 individus E52, E53, E54, E55 i E56, i vàrem controlar a E07, capturat exactament al mateix lloc el 20 de juliol de 2015.

CASTELLANO

Ayer, día 5 capturamos en la Roca Grossa, Calella. No habíamos capturado allí desde el 19 de Noviembre de 2015. Ahora hacía tiempo que no capturábamos, la última captura fue E51 en Arenys de Mar el 19 de Enero de 2016.

Pues bien, capturamos 5 individuos E52, E53, E54, E55 y E56, i controlamos a E07, capturado en el mismo sitio el 20 de Julio de 2015. 

ENGLISH

Yesterday, 5th of July we captured in La Roca Grossa, Calella. We didn't capture since 19th of November of 2015 in Calella. Our last bird capture was E51 in Arenys de Mar at 19th of January of 2016.

Then, yesterday we captured 5 individuals E52, E53, E54, E55 and E56, and we recapture E07, captured in the same place at 20th of July of 2015  

lunes, 4 de julio de 2016

Looking for pellets!!

CATALÂ

El passat dia 2 en Joan i jo vàrem anar a la Roca Grossa per buscar egagròpiles. Aquestes complementaran l'estudi que estem fent d'alimentació d'aquesta espècie. En un parell d'hores en vàrem recollir 40!!

CASTELLANO

El pasado día 2 Joan y yo fuimos al dormidero de Roca Grossa a Recolectar egagròpiles. Esta complementarán el estudio que estamos realizando sobre la alimentación de esta especie. En un par de horas recogimos 40!!

ENGLISH

In 2th of July Joan and I went to Calella's roost to collect pellets. With these pellets we will complement a study about shag's diet. In two hours we collected 40!!
The lost ring!!!

CATALÀ

El passat dia 5 de juny, en Carles Tobella va albirar a 082 a la Roca Grossa, a Calella. Aquest és un vell conegut que ja se l'ha vist cada any des de 2014, i el més interessant és que va ser anellat al el 6 d'abril de 2008 per en Fèlix de Pablo a l'Illa de l'Aire, Menorca. Ara el més estrany és que ha perdut l'anella metàl·lica de la pota esquerra. A l'octubre de 2015 encara la duia... un misteri.

CASTELLANO

El pasado día 5 de junio, Carles Tobella vio a 082 en la Roca Grossa, Calella. Este ave es una vieja conocida y se la ha visto cada año desde 2014, y lo más interessante és que fue anillada el 6 de Abril de 2008 por Félix de Pablo en l'Illa de l'Aire, Menorca. Ahora, lo más extraño es que ha perdido la anilla metálica de la pata izquierda. En Octubre del año pasado aún a llevaba... un misterio.

ENGLISH


During last 5th of June, Carles Tobella sighted 082 in la Roca Grossa, Calella. This is an old known bird and it has seen every year since 2014. The most interesting thing is that this bird was ringed at 6th of April of 2008 by Félix de Pablo in l’Illa de l'Aire, Menorca. Now it has lost its metallic ring of its left leg. The past October it was still wearing the ring ... a mystery.

082 photografied in Calella 30th o June 2016.


082 photografied in Calella 30th o June 2016.

082 photografied in Calella 30th o June 2016.