martes, 19 de septiembre de 2017

A very good diver

CATALÀ

Cada cop et banyes amb un corb marí al costat, es converteix amb un espectacle. Durant aquests mesos d'estiu les moles de joell (Atherina sp) estan molt a prop de la costa, i aquest és un fet aprofitat pels corb marins per alimentar-se.

CASTELLANO

Cada vez que te bañas con un moñudo al lado es un espectaculo. Durante los meses de verano los bancos de pejerrey (Atherina sp) estan cerca de la costa, y esto es aprovechado por los cormoranes para alimentarse.

ENGLISH

Whe you can swing with a shag, it is becomes an beatifull show. During summer months sand smelt shoals (Atherina sp) swim close to shore, and this is a good opportunity than cormorans uses to feed.
Sand smelt shoal. 

lunes, 18 de septiembre de 2017

Arenys roost visit

CATALÀ

El passat dissabte dia 16, hi va haver una visita organitzada per l'Ajuntament d'Arenys de Mar al dormidor de les roques de la Muvisa, la Punta del Canyadell. Primer es va fer una xerrada a la sala de plens de l'apuntament i després vam visitar el dormidor. Va assistir-hi una dotzena de participants.

CASTELLÀ

El pasado sabado día 16, hubo una visita organizada por el ayuntamiento de Arenys de Mar al dormidero de la Punta del Canyadell. Primero se hizo una xarla en la misma sala de plenos del ayuntamiento  y después se visitó el dormidero. Asistió una docena de personas.

ENGLISH

During the las saturday 16th, it was a visit to the Arenys shag roost, organitzed by Arenys council. First it was a talk in a hall town room and after it it was visited the rost. A dozen persons assisted to the event.viernes, 8 de septiembre de 2017

Capture day

CATALÀ

Ahir vam capturar a Calella i a Arenys. A Calella és va capturar 5 individus, E92, E93, E94, E95 i E96, i a Arenys vam estrenar lletra marcant K00 i K01.

CASTELLÀ

Ayer capturamos en Calella i en Arenys. en Calella se capturaron 5 individuos, E92, E93, E94, E95 y E96, y en Arenys estrenamos letra marcando K00 y K01.

ENGLISH

Yasterday captured in Calella and Arenys. In Calella were tagged 5 individuals,E92, E93, E94, E95 and E96, and in Arenys a new letter was started, tagging K00 and K01.

Daniela, Carles and Joan handeling a shag.

domingo, 27 de agosto de 2017

B49 in Cabo de Gata

CASTELLANO

B49 fue avistado y fotografiado el pasado día 24 de agosto en Cabo de Gata. Fue anillado el pasado 27 de febrero con metal y el 10 de marzo con PVC. Este es el cuarto individuo anillado en Isla Grosa que es avistado en las costas andaluzas, todos ellos gracias a la colaboración de Juan Pérez Contreras que ya avistó anteriormente otros 3 individuos en la costa de Granada.

ENGLISH

B49 was sighted and photographed last August 24th in Cabo de Gata, Almeria. It was ringed last February 27th with metal ring and March 10th with plastic ring. This is the fourth shag ringed in Grosa Island that is seen in Andalucia, all of them thanks to Juan Pérez Contreras who reported previously another 3 sights from Granada coast.
Foto de Juan Pérez Contreras

Foto de Juan Pérez Contreras

martes, 22 de agosto de 2017

Capture number 100!!!

CATALÀ
El passat dia 19 d'agost es va capturar a Arenys E89. Això no tindria res d'important si no fos que es tracta del ocell número 100 marcat a Catalunya des de 2014 .

CASTELLANO

El pasado día 19 de Agosto se capturó en Arenys E89. Esto no tendría nada especial si fuera porqué E89 es el cormorán número 100 marcat en Catalunya des de 2014.

ENGLISH

During 19th of August E89 was captured in Arenys de Mar. It doesn't look unnormal but is especial becouse is the bird number 100 tagged in Catalonia since 2014.

Leg of E89 

Head of E89.

lunes, 21 de agosto de 2017

Capture day

CATALÀ

El passat 9 d'agost vàrem capturar a Calella dos ocells E85 i E86, i a Arenys E87 i E88.

CASTELLÀ

El passado día 9 de Agosto se capturó en Calella a E85 y E86, y en Arenys E87 y E88

ENGLISH

During the 9th of August it was captured in Calella E85 and E86, and in Arenys E87 and E88.

Leg of E85

Head of E85
Leg of E86

Head of E86

Leg of E87

Head of E87
Leg of E88

Head of E88


miércoles, 9 de agosto de 2017

Capture days

CATALÂ

Són ja dos els dies que s'ha capturat aquesta temporada, el dia 3 de Juliol a Calella, on es va marcar a E74, i E75, i el dia 23 de Juliol a Calella, on es va marcar E76 i recapturar E56, i a Arenys on es va capturar E76, E77, E78, E79, E80, E81, E82, E83 i E84, i es va recapturar E45.

CASTELLANO

Ja son dos días que se ha capturado cormoranes, el día 3 de julio en Calella, donde se marcó E74 y E75, y el día 23 de julio en Calella, donde se marcó a E76 i recapturó a E56, y en Arenys se capturó E76, E77, E78, E79, E80, E81, E82, E83 y E84, y recapturó E45.

ENGLISH

During this season we captured two days, 3th of july in Calella, where E74 and E75 were tagged, and 23th of the same month in Calella, where E76 was tagged and E56 was recaptured, and in Arenys where E76, E77, E78, E79, E80, E81, E82, E83 and E84 were tagged and E45 was recaptured.

Arenys 

Joan and Carles


Ringing grup close to NII
    

lunes, 5 de junio de 2017

Sighting of two birds from Isla Grosa in Granada


Castellano

Nos llegan desde Granada, el avistamiento de dos individuos de los marcados en Isla Grosa. Son B31, anillado en 2016 y B45 anillado en 2017, los dos como pollos.
Ambos fueron avistados en Cabo Sacratif por Juan Pérez Contreras y Beatriz Pérez Machado dentro de un grupo de 15 individuos. Tan solo 21 días antes, B45 aún estaba en Isla Grosa. La distancia mínima por la costa entre la localidad de anillamiento y la de recuperación es de 293 km.
Se trata de los primeros avistamientos de aves marcadas con PVC más al oeste del Cabo de Palos y los primeros de los anillados en Isla Grosa que se ven fuera de la Región de Murcia.
English

We have recent sightings in Granada of two marked birds in Grosa Island. They are B31, ringed in 2016 and B45, ringed in 2017, both as chicken.
Both were sighted in Sacratif Cape by Juan Pérez Contreras and Beatriz Pérez Machado in a flock of 15 birds. Only 21 days before, B45 was still in Grosa Island. Minimun distance along the coast between ringing and recovery place is 293 Km.
These are firsts sightings of marked birds with colour rings that are farther west from Palos Cape and first of the ones ringed in Grosa Island outside of Murcia Region.

                                                 Foto de Juan Pérez Contreras

miércoles, 24 de mayo de 2017

Curious data, or not...

CATALÀ

En aquest blog ja s'ha fet algunes entrades sobre H44, ocell anellat el 2014 a Calella i trobat criant a Mallorca el 2017 per Mirella Zedeers. Doncs bé, ella va veure per últim cop a H44 a Mallorca el passat 29 d'abril, i en Carles Tobella l'ha tornat a veure al dormidor de Calella el cinc onze més tard, el dia 9 de maig. El més sorprenent és que H44 ha deixat la seva parella cuidant els dos polls, que curiosament han tirat endavant fins a dia d'avui.

CASTELLÀ

En este blog ya se ha hecho algunas entradas sobre H44, ave marcada en 2014 en Calella y encontrado criando en Mallorca por Mirella Zedeers. Bien, ella lo vió en Mallorca por última vez el pasado 29 de Abril, y Carles Tobella la ha visto en el dormidero de Calella once días más tarde, el día 9 de Mayo. Lo más sorprendente es que su pareja ha conseguido criar sus dos pollos correctamente hasta día de hoy.

ENGLISH

In this blog has already made some entries on H44, bird tagged in 2014 in Calella and found breeding in Mallorca by Mirella Zedeers. Well, she saw it on Mallorca last April 29, and Carles Tobella has seen it in the Calella’s roost five days later, on the 14th of May. The most surprising thing is that its couple has managed to raise her two chicks correctly until today.

H44 in Calella 9th of May (photo Carles Tobella).

Nest of H44 24th of May with two chikcs and H44 pair (Photo Mirella Zedeers).
H44 Historial.

lunes, 15 de mayo de 2017

Ringed nest survey

CATALÀ

El passat dia 12 es va visitar el niu on els dos polls van ser anellats el 24 d'abril, 14 dies abans. Doncs bé, només hi ha un poll, E73, el poll més petit dels dos que es van anellar. E72, ha saltat? O ha mort? De moment no ho sabem.

CASTELLÀ

El pasado día 12 se visitó el Nido donde el día 24 de Abril se anillaron 2 pollos, 14 días antes. Pues bien, solo hay un pollo, E73, el pollo menor de los dos que se anillaron. E72, ¿ha saltado? O ¿ha muerto? De momento no lo sabemos.

ENGLISH
 
Last 12th was visited the Nest where on April 24 were 2 chicks were tagged, 14 days before. Well, there is only one chick, E73, the smaller chick of the two that were ringed. E72, have you jumped? Or is he dead? At the moment we do not know it.
 
Surveyed nest

Adult and chikc

E73 on its nest
 

 


domingo, 7 de mayo de 2017

Everything is OK

CATALÀ

El passat dia 4 es va visitar el niu marcat a la Costa Brava, i els polls estan bé i creixen correctament.

CASTELLÀ

El pasado día 4 se visitó el Nido marcado en la Costa Brava, y los pollos están bien y crecen correctamente.

ENGLISH

On the fourth visit the nest was tagged on the Costa Brava, the chicks are growing well and correctly.

Two chikcs and two adults un the nest

 
E73 asking for food.

martes, 2 de mayo de 2017

First nest ringed in Catalonia

CATALÀ

Aquest passat dia 28 d'abril, s'ha anellat per primer cop un niu de corb marí emplomallat a Catalunya. Els dos polls van ser anellats amb anelles metàl·liques i anelles de PVC amb la inscripció E72 i E73. L'anellament va ser un èxit tot i les dificultats d'accés. Sort del ràpid tràmit dels permisos per part del Departament, gràcies a en Ricard Gutiérrez, vam poder anellar-los amb la mida adequada, tal i com ens van assessorar els companys de Múrcia.

CASTELLANO

Este pasado día 28 de abril, se ha anillado por primera vez un nido de cormorán moñudo en Cataluña. Los dos pollos fueron anillados con anillas metálicas y anillas de PVC con la inscripción E72 y E73. El anillamiento fue un éxito a pesar de las dificultades de acceso. Suerte del rápido trámite de los permisos por parte del Departamento, gracias a Ricard Gutiérrez, pudimos anillarlas con ka tamaño adecuado, tal como nos asesoraron los compañeros de Murcia.

ENGLISH

The last 28th of April, a shag nest has been ringed for the first time in Catalonia. The two chicks were ringed with metal rings and PVC rings with the inscription E72 and E73. The ringing was a success despite the difficulties of access. Thanks to the rapid processing of permissions by the Department, thanks to Ricard Gutiérrez, we were able to ring them with the right size and age, as advised by our colleagues in Murcia.Nest before to be ringed.

Raül, Joan and Guillem watching and discussing how to reach the nest.
Nest wall.
Joan reaching the nest, and the nest.
Enric in the wàter, just in case (Photo Joan Grajera).

Enric very wet.
Joan capturing the chicks
Chiks ringeds by Joan, Carles and Raül (Photo Carles Tobella)

PVC ring (Photo Carles Tobella)