jueves, 17 de noviembre de 2016

Capture day

CATALÀ

Ahir dia 16 vàrem capturar a Roca Grossa, Calella. Només es va poder capturar un individus, E71.

CASTELLANO

Ayer día 16 capturamos en Roca Grossa, Calella. Sólo capturamos un individuo, E71.


ENGLISH

Yasterday we captured in "la Roca Grossa", Calella. We captured only one individual, E71.
jueves, 13 de octubre de 2016

Captures day

CATALÀ

El passat dia 1 d'Octubre vàrem capturar a la Roca Grossa, Calella. Es varen marcar E66, E67, E68 i E69.

CASTELLANO

El pasado día 1 de Octubre capturamos en la Roca Grossa, Calella. Se marcaron E66, E67, E68 y E67.

ENGLISH

During 1st of October we captured in Roca Grossa, Calella. We tagged E66, E67, E68 and E67.martes, 4 de octubre de 2016

Captures day

CATALÀ
El passat dia 14 de setembre vàrem capturar quatre individus a la Roca Grossa de Calella. Vàrem anellar E63, E64 i E65 i un férem un control, E29.

CASTELLANO

El pasado día 14 de Septiembre capturamos cuatro individuos en la Roca Grossa en Calella. Anillamos a E63, E64 y E65, y hizimos un control, E29.

ENGLISH

During 14th of September we captured four shags in la Roca Grossa, Calella. We tagged E63, E64 and E65, and we recaptured E29.

martes, 9 de agosto de 2016

Captures day

CATALÀ

Ahir vàrem capturar a la Roca Grossa, Calella. Es marcaren E60, E61 i E62. Ara ja són 73 els individus marcats amb PVC.

CASTELLANO

Ayer capturamos en Roca Grossa, Calella. Se marcaron E60, E61 y E62. Ahora ya son 73 los individuos marcados con anillas de PVC. 

ENGLISH

Yasterday we captured three new individuals in la Roca Grossa, Calella. We tagged E60, E61 and E62. With these individuals there are 73 individuals tagged with plàstic rings.


domingo, 24 de julio de 2016

Amazing underwater pictures

CATALÀ

Avui davant de Canet he pogut prendre aquestes fantàstiques fotografies. Un individus juvenil estava perseguint una mola de joells  (Atherina sp).

CASTELLÀ

Hoy en frente Canet de Mar he podido hacer estas fotografías . Un juvenil persiguiendo a un banco de pejerreyes (Atherina sp).

ENGLISH

Today in Canet de Mar I could take this amazing pictures. Is a juvenile pursuit a sand smelt shoal (Atherina sp).

Captures day

CATALÀ

El passat dia 20 vàrem capturar tres individus a la Roca Grossa, Calella. E57, E58 i E59, amb aquests ja portem 70 individus marcats.

CASTELLÀ

El passado dia 20 capturamos tres indivuduos en la Roca Grossa, Calella. E57, E58 y E59, con estos ya llevamos marcados 70 individuos.

ENGLISH

During 20th of July we captured three new individuals in la Roca Grossa , Calella. E57, E58 and E59, with them we have tagged 70 individuals.

jueves, 14 de julio de 2016

Reached the maximum mark of 2014!!!

CATALÀ

Ahir en Carles Tobella, la Francina Turón i en Pep Arcos varen anar a comptar els individus al dormidor de la Roca Grossa, Calella. I... sorpresa!!! varen comptar 220 ocells, nombre rècord que no s'havia assolit des de el setembre de 2014. Com que els nombres màxims s'assoleixen al setembre, és d'esperar que aquest any al dormidor s'assoleixi un nombre més gran.

CASTELLANO

Ayer Carlos Tobella, Francina Turon y Pep Arcos fueron a contar cormoranes al dormidero de Roca Grossa, Calella. I...  sorpresa!!!  Contaron 220 aves, número récord que no se había alcanzado desde el mes de Septiembre de 2014. Puesto que los números máximos se    alcanzan en Septiembre, no sería raro pensar que este año el dormidero alcance un número mayor.

ENGLISH

Yasterday Carles Tobella, Francina Turón and Pep Arcos went to count shags in Roca Grossa roost. And ... What a surprise? They count 220 birds, the maximum number ever count since September of 2014. Being as maximum numbers are normally reached in September, is easy to think that this year, the numbers in Roca Grossa roost are going to be higher than 2014.

jueves, 7 de julio de 2016

Day of captures

CATALÀ

Ahir, dia 5 vàrem capturar a la Roca Grossa, Calella. No hi havíem capturat des del 19 de novembre de 2015. Ara feia dies que no capturàvem, l'última captura va ser E51 a Arenys de Mar el 19 de gener de 2016.

Doncs bé, es vàrem capturar 5 individus E52, E53, E54, E55 i E56, i vàrem controlar a E07, capturat exactament al mateix lloc el 20 de juliol de 2015.

CASTELLANO

Ayer, día 5 capturamos en la Roca Grossa, Calella. No habíamos capturado allí desde el 19 de Noviembre de 2015. Ahora hacía tiempo que no capturábamos, la última captura fue E51 en Arenys de Mar el 19 de Enero de 2016.

Pues bien, capturamos 5 individuos E52, E53, E54, E55 y E56, i controlamos a E07, capturado en el mismo sitio el 20 de Julio de 2015. 

ENGLISH

Yesterday, 5th of July we captured in La Roca Grossa, Calella. We didn't capture since 19th of November of 2015 in Calella. Our last bird capture was E51 in Arenys de Mar at 19th of January of 2016.

Then, yesterday we captured 5 individuals E52, E53, E54, E55 and E56, and we recapture E07, captured in the same place at 20th of July of 2015