martes, 9 de agosto de 2016

Captures day

CATALÀ

Ahir vàrem capturar a la Roca Grossa, Calella. Es marcaren E60, E61 i E62. Ara ja són 73 els individus marcats amb PVC.

CASTELLANO

Ayer capturamos en Roca Grossa, Calella. Se marcaron E60, E61 y E62. Ahora ya son 73 los individuos marcados con anillas de PVC. 

ENGLISH

Yasterday we captured three new individuals in la Roca Grossa, Calella. We tagged E60, E61 and E62. With these individuals there are 73 individuals tagged with plàstic rings.


domingo, 24 de julio de 2016

Amazing underwater pictures

CATALÀ

Avui davant de Canet he pogut prendre aquestes fantàstiques fotografies. Un individus juvenil estava perseguint una mola de joells  (Atherina sp).

CASTELLÀ

Hoy en frente Canet de Mar he podido hacer estas fotografías . Un juvenil persiguiendo a un banco de pejerreyes (Atherina sp).

ENGLISH

Today in Canet de Mar I could take this amazing pictures. Is a juvenile pursuit a sand smelt shoal (Atherina sp).

Captures day

CATALÀ

El passat dia 20 vàrem capturar tres individus a la Roca Grossa, Calella. E57, E58 i E59, amb aquests ja portem 70 individus marcats.

CASTELLÀ

El passado dia 20 capturamos tres indivuduos en la Roca Grossa, Calella. E57, E58 y E59, con estos ya llevamos marcados 70 individuos.

ENGLISH

During 20th of July we captured three new individuals in la Roca Grossa , Calella. E57, E58 and E59, with them we have tagged 70 individuals.

jueves, 14 de julio de 2016

Reached the maximum mark of 2014!!!

CATALÀ

Ahir en Carles Tobella, la Francina Turón i en Pep Arcos varen anar a comptar els individus al dormidor de la Roca Grossa, Calella. I... sorpresa!!! varen comptar 220 ocells, nombre rècord que no s'havia assolit des de el setembre de 2014. Com que els nombres màxims s'assoleixen al setembre, és d'esperar que aquest any al dormidor s'assoleixi un nombre més gran.

CASTELLANO

Ayer Carlos Tobella, Francina Turon y Pep Arcos fueron a contar cormoranes al dormidero de Roca Grossa, Calella. I...  sorpresa!!!  Contaron 220 aves, número récord que no se había alcanzado desde el mes de Septiembre de 2014. Puesto que los números máximos se    alcanzan en Septiembre, no sería raro pensar que este año el dormidero alcance un número mayor.

ENGLISH

Yasterday Carles Tobella, Francina Turón and Pep Arcos went to count shags in Roca Grossa roost. And ... What a surprise? They count 220 birds, the maximum number ever count since September of 2014. Being as maximum numbers are normally reached in September, is easy to think that this year, the numbers in Roca Grossa roost are going to be higher than 2014.

jueves, 7 de julio de 2016

Day of captures

CATALÀ

Ahir, dia 5 vàrem capturar a la Roca Grossa, Calella. No hi havíem capturat des del 19 de novembre de 2015. Ara feia dies que no capturàvem, l'última captura va ser E51 a Arenys de Mar el 19 de gener de 2016.

Doncs bé, es vàrem capturar 5 individus E52, E53, E54, E55 i E56, i vàrem controlar a E07, capturat exactament al mateix lloc el 20 de juliol de 2015.

CASTELLANO

Ayer, día 5 capturamos en la Roca Grossa, Calella. No habíamos capturado allí desde el 19 de Noviembre de 2015. Ahora hacía tiempo que no capturábamos, la última captura fue E51 en Arenys de Mar el 19 de Enero de 2016.

Pues bien, capturamos 5 individuos E52, E53, E54, E55 y E56, i controlamos a E07, capturado en el mismo sitio el 20 de Julio de 2015. 

ENGLISH

Yesterday, 5th of July we captured in La Roca Grossa, Calella. We didn't capture since 19th of November of 2015 in Calella. Our last bird capture was E51 in Arenys de Mar at 19th of January of 2016.

Then, yesterday we captured 5 individuals E52, E53, E54, E55 and E56, and we recapture E07, captured in the same place at 20th of July of 2015  

lunes, 4 de julio de 2016

Looking for pellets!!

CATALÂ

El passat dia 2 en Joan i jo vàrem anar a la Roca Grossa per buscar egagròpiles. Aquestes complementaran l'estudi que estem fent d'alimentació d'aquesta espècie. En un parell d'hores en vàrem recollir 40!!

CASTELLANO

El pasado día 2 Joan y yo fuimos al dormidero de Roca Grossa a Recolectar egagròpiles. Esta complementarán el estudio que estamos realizando sobre la alimentación de esta especie. En un par de horas recogimos 40!!

ENGLISH

In 2th of July Joan and I went to Calella's roost to collect pellets. With these pellets we will complement a study about shag's diet. In two hours we collected 40!!
The lost ring!!!

CATALÀ

El passat dia 5 de juny, en Carles Tobella va albirar a 082 a la Roca Grossa, a Calella. Aquest és un vell conegut que ja se l'ha vist cada any des de 2014, i el més interessant és que va ser anellat al el 6 d'abril de 2008 per en Fèlix de Pablo a l'Illa de l'Aire, Menorca. Ara el més estrany és que ha perdut l'anella metàl·lica de la pota esquerra. A l'octubre de 2015 encara la duia... un misteri.

CASTELLANO

El pasado día 5 de junio, Carles Tobella vio a 082 en la Roca Grossa, Calella. Este ave es una vieja conocida y se la ha visto cada año desde 2014, y lo más interessante és que fue anillada el 6 de Abril de 2008 por Félix de Pablo en l'Illa de l'Aire, Menorca. Ahora, lo más extraño es que ha perdido la anilla metálica de la pata izquierda. En Octubre del año pasado aún a llevaba... un misterio.

ENGLISH


During last 5th of June, Carles Tobella sighted 082 in la Roca Grossa, Calella. This is an old known bird and it has seen every year since 2014. The most interesting thing is that this bird was ringed at 6th of April of 2008 by Félix de Pablo in l’Illa de l'Aire, Menorca. Now it has lost its metallic ring of its left leg. The past October it was still wearing the ring ... a mystery.

082 photografied in Calella 30th o June 2016.


082 photografied in Calella 30th o June 2016.

082 photografied in Calella 30th o June 2016.
 


lunes, 6 de junio de 2016

Happy birthday!!! 1000 sigthings!!!

CATALÂ

Avui en Carles Tobella ha vist a E06 a Calella. E06 va ser marcat a Calella el 20 de juny del 2015. Això no té res d'especial, doncs és un ocell que ja fa dies que dorm a la Roca Grossa després de la seva desaparició hivernal. El que el fa especial és que és l'albirament número 1000 des de que al juliol de 2014 vàrem començar a marcar corb marins (61 fins a dia d'avui). Gràcies a tothom que ens ha ajudat per fer-ho possible.

CASTELLÂ

Hoy Carles Tobella a visto a E06 en Calella. E06 fue anillado en Calella el 20 de Junio de 2015. Esto no tiene nada de especial ya que E06 está a menudo en la Roca Grossa de Calella y más aún después de su desaparición hibernal. El que lo hace especial es que es el avistamiento número 1000 desde que en Julio de 2014 empezamos a marcar cormoranes (61 hasta día de hoy). Gracias a todos los que han ayudado a hacer esto posible.

ENGLISH

Today Carles Tobella has seen E06 in Calella. E06 was tagged in Calella June 20th of 2015. Is it not a special data, in fact, E06 is a very usual bird in Calella in this dates. The most interesting thing is that this is the sighting number 1000, if we count from July 2014, when we started to tag shags (61 until today). Thanks to everybody than has made it possible.

E06 photographed on May 27th.

lunes, 16 de mayo de 2016

Go and return trip, E27 is back.

CATALÀ

El passat dia 11 d'abril E27 va ser vist a Alcúdia, Mallorca, per Erwan Cozic (com ja s'acomentat en aquest blog). Doncs bé, un mes més tard exactament en Carles Tobella l'ha vist a Calella. La història de E27 és molt interessant pel fet que és el primer ocell que va a Mallorca i torna dels  que s'ha marcat a la comarca del Maresme. A més el fet és més reconfortant si tenim en compte que E27 anellat com a jove, el 23 de setembre de 2015, duia un ham a l'espatlla i li vàrem extreure (fet que es demostra va ser un èxit).

CASTELLANO

El pasado día 11 de abril E27 fue visto en Alcúdia, Mallorca, por Erwan Cozic (hecho ya comentado en este blog). Pues bien, un mes más tarde exactamente, Carles Tobella lo ha visto en Calella. La historia de E27 es muy interesante por ser el primer ave anillada en Catalunya que va y vuelve de Mallorca. Además lo más reconfortante es que E27, anillado como juvenil, llevaba un anzuelo cuando de lo anilló el 23 de setiembre  de 2015 (Hecho que demuestra un éxito de la extracción del anzuelo).

ENGLISH


The last 11th of April E27 was seen in Alcúdia, Mallorca, by Erwan Cozic. Last week, one month later exactly, Carles Tobella has seen it in Calella. E27 history is very interesting because is the first bird tagged in Catalonia than go and return. Moreover, when E27 was captured in 23th of September of 2015, it was carrying a hook nailed on its neck and we extracted (It has been demonstrated than this extraction it has been a success).


E27 in Calella.

E27 in Calella.

History of E27.lunes, 25 de abril de 2016

Healing of a wounded shag

CATALÀ
Avui a Blanes s'ha vist a E43. Aquest és una dada molt interessant perquè E43 és un adult anellat a Arenys de Mar el 13 de desembre de 2015, i tenia una ferida molt forta just sota el bec. El que més ens congratula és que l'ocell està bé i en perfectes condicions. Això demostra que aquests ocells són molt forts i aguanten molt bé les adversitats.

CASTELLANO
Hoy en Blanes se ha visto a E43. Esta cita es muy interesante ya que E43 es un adulto anillado en Arenys de Mar el 13 de diciembre de 2015, y tenía una enorme herida debajo del pico. Lo que más nos congratula es que esta ave está bien y en perfectas condiciones. Este hecho demuestra que estas aves son muy Fuertes y aguantan muy bien las adversidades.

ENGLISH
Today in Blanes it has been seen E43. This sighting is very interesting because E43 is an adult tagged in Arenys de Mar at 13th of December, and it was very hard wounded in its bill base. It's very great to see that this bird is healthy and in perfect conditions. It demonstrates that shags are very resistant birds to adversity.E43 today hauling out in Blanes.E43 in December when it was tagged. Note the bill injury.