martes, 4 de diciembre de 2018

Breeding season is starting

CATALÀ
L'època de cria ja està començant, d'hora com cada any. Els adults ja estan festejant al niu. Veieu a continuació les fotos fetes a la Costa Brava.

CASTELLANO
La estación de cría ya ha empezado, temprano como cada año. Los adultos ya estan cortejando dentro del nido. Ved a continuación las fotos hechas en la Costa Brava.

ENGLISH
The breeding season has started, as soon as every year. Adults are displaying courtchip in the nest. Watch the following pictures done in Costa Brava


viernes, 2 de noviembre de 2018

Capture day

CATALÀ
El passat dia 29 vam capturar a Calella a K30 i recapturar a E55.

CASTELLANO
El pasado día 29 capturamos en Calella a K30 y recapturamos a E55.

ENGLISH
During 29th of october we captured in Calella K30 and recaptured E55.

miércoles, 24 de octubre de 2018

Capture day

CATALÀ
El passat dia 18 d'octubre es va capturar K27 a Calella i K28 i K29 a Arenys de Mar.

CASTELLANO
El pasado día 18 de Octubre se capturó K27 en Calella y K28 y K29 en Arenys de Mar.

ENGLISH
During 18th of october K27 was captured in Calella and K28 and K29 were captured in Arenys de Mar.

martes, 23 de octubre de 2018

Juvenile dispersion

CATALÀ
El passat 27 d'abril, es va anellar un niu a Tossa
http://cormoranmediterraneoiberico.blogspot.com/2018/05/second-ringed-nest-in-catalonia.html
Doncs bé, un dels polls K09, se l'ha vist a Calella i el passa dia 21 a Platja d'Aro. És el primer cas conegut de dispersió conegut d'un corb marí anellat al niu a Catalunya.

CASTELLANO
El pasado 27 de Abril se anilló un nido en Tossa
http://cormoranmediterraneoiberico.blogspot.com/2018/05/second-ringed-nest-in-catalonia.html
Pues uno de los pollos K09, se le ha visto en Calella i el pasado día 21 en Platja d'Aro. És el primer caso conocido de dispersión de un cormoran moñudo anillado en el nido, en Catalunya.

ENGLISH
During the 27th of Aprilit wasringeda nest in Tossa
http://cormoranmediterraneoiberico.blogspot.com/2018/05/second-ringed-nest-in-catalonia.html
One of the chicks K09, ha been seen in Calella and in 21st of this month it has seen in Platjad'Aro. Is the firts time that a dispersion of a shag juvenil ringed in its nest is known in Catalonia.


martes, 16 de octubre de 2018

Capture day

CATALÀ
El passat dia 3 vam capturar 10 individus a Calella, K17,K18, K19,K20, K21, K22, K23, K24, K25 i K26.

CASTELLANO
El pasado día 3capturamos 10 individus en Calella K17,K18, K19,K20, K21, K22, K23, K24, K25 y K26.

ENGLISH
During the last October 3 10 individuals were captured in Calella,K17,K18, K19,K20, K21, K22, K23, K24, K25 and K26.
 
miércoles, 3 de octubre de 2018

Capture day

CATALÂ

El passat 13 de Setembre vam capturar dos individus a Calella, K13, K14 i K15 , i K16 a Arenys.

CASTELLANO

El pasado  día 13 de setiembre  se capturó dos individuos en Calella,K13, K14 y K15, y se capturó a K16 en Arenys.

ENGLISH

During 13th of setember  two individuals were captured in Calella, K13, K14 and K15, and K16  in Arenys.
domingo, 26 de agosto de 2018

First Ibiza Connection, X22

CATALÀ
El passat 9 de juny d'aquest any, es va veure a Calella  X22, El primer ocell vist a la costa del Maresme anellat a Eivissa. X22 va ser anellat com a poll a l'Illot d'es Penjats, a 322 km de distància, per el company David García.

CASTELLANO
El pasado 9 de junio de este año, se vio en Calella X22. Es el primer cormorán visto en la Costa del Maresme anillado en Ibiza. X22 fue anillado como pollo en el l'Illot d'es Penjats, a 322 km de distancia por el compañero David García.

ENGLISH
In 9th of June of 2018, X22 was watched in Calella. It is the first shag sighted  in Maresme Coast ringed in Ibiza. X22 was tagged as a chick in l'Illot d'es Penjats, 322 km far away of Calella by our colleague David García.

X22 historial

X22 sighted i Arenys de Mar at 21th of July
 

martes, 29 de mayo de 2018

E36, happy end story

CATALÀ

E36 va ser capturat i marcat el 29/10/15 a Arenys de Mar, tenia un ham a la boca, de la que sobresortia un fil de niló. En aquell moment vam dubtar de treure el niló o enviar l'ocell al centre de recuperació. En veure que l'ocell estava bé i el pes era normal, vam decidir tallar el niló i alliberar-lo. Doncs bé, el 21/05/18 ha estat trobat criant al municipi de Tossa de Mar, a 38'4 km d'on va ser anellat. Demostra que la decisió que vam prendre era correcte!

CASTELLANO

E36 fue capturado y marcado el  29/10/15 en Arenys de Mar, tenia un anzuelo en la boca, de la que le sobresalia un hilo de nilon. En ese momento dudamos de sacar el hilo enviar a la ave a un centro de recuperación. Al ver que el pájaro estaba bien y el peso era normal, decidimos cortar el nilon y liberarlo. Pues el 21/05/18 se lo ha encontrado criando en el municipio de Tossa de Mar, a 38'4 km de donde se anilló. Esto demuestra que la decisión fue acertada!

ENGLISH

E36 was captured and tagged at 29/10/15 in Arenys de Mar,it has a hook in its mouth. In this moment we doubted if we cut the nylon or carry the bird to a recovery center. When we saw that shag was ok and the weigth was normal, we decided to cut the nylon and release the bird. This year E36 has been found at 21/05/18 breeding in Tossa de Mar at 38'4 km from the tagged place. Our decision was right!!

E36 during taggin day

E36, at right side, in its nest with its pair and two chicks.

E36, at right side, in its nest


E36 protecting its two chicks

lunes, 7 de mayo de 2018

Costa Brava connection II

CATALÂ
Aquest any hem tingut moltes lectures d'ocells capturats al Maresme i trobats criant a la Costa Brava. Aquest fet ha estat possible gràcies a la intensa prospecció que s'ha fet aquest a la població nidificant, sobretot per en Josep Maria Bas i en Ricard Gutiérrez, entre d'altres. Això confirma la connexió entre els individus estiuejants a la comarca del Maresme i la població nidificant catalana.


CASTELLANO
Este año hemos tenido muchas lecturas de aves capturadas en el Maresme, Barcelona, nidificando en la Costa Brava. Esto ha sido posible gracias a la intensa prospección que se ha hecho en la población nidificants, sobretodo hecha por Josep Maria Bas y Ricard Gutiérrez, entre otros.  Esto confirma la connexión entre la población veraneante en la comarca del Maresme i la población nidificante catalana.

ENGLISH
This year, it has been a very interesting sigthings of tagged shags in Maresme Region, nesting in Costa Brava. It has been possible thanks to harder nesting population survey, thanks to Josep Maria Bas and Ricard Gutiérrez work, and other researchers.This interesting data confirms the connection between Maresme summer population and nesting catalan one.

Historial d'E26 anellat a Arenys el 23/09/15 a Arenys i trobat criant a Tossa 18/04/18.

Historial d'E32 marcat el 29/10/15 a Arenys i trobat criant a Sant Felude Guixols el 25/04/18.

Historial d'E37 anellat el 29/10/15 a Arenys i trobat a Cadaqués el 25/04/18.

Historial d'E48 anellat el 21/12/15 a Arenys i trobat criant a Sant Feliu de Guixols el 21/04/18.

Historial d'E57 anellat el 20/07/16 a Calella de la Costa i trobat criant al Cap de Norfeu el 25/04/18.