jueves, 14 de marzo de 2019

H44: is back to Mallorca

CATALÀ
El passat 25 de febrer la Mirella Zeeders va tornar a trobar a la femella H44 al seu niu a Mallorca. No hi havia aparegut des del 29 d'abril de 2017, quan ja havia criat dos polls. Curiosament durant el 2018 H44 no se la va veure per Mallorca.  A dia d'avui, H44 i la seva parella estan cuidant tres ous.

CASTELLANO
El pasado 25 de febrero Mirella Zeeders encotró de nuevo a la hembra H44 en su nido de Mallorca. No la había visto desde el 29 de abril de 2017, cuando había criado a dos pollos. Curiosamente durante 2018 H44 no fue vista por Mallorca. A día de hoy, H44 y su pareja estan cuidando tres huevos.

ENGLISH
During February 25, Mirella Zeeders has found again the female H44 in its Mallorca's nest. This female has not been seen since 29th of August of 2017, when it breeded two chicks. Curiosly, during 2018, H44 was not seen in Mallorca. Today, H44 and its couple take care of three eggs.

H44 and its couple with three eggs (photo Mirella Zeeders).

H44 report.

domingo, 20 de enero de 2019

GPS transmitters

CATALÀ
El passat dia 20/12/18, es va col·locar dos emissors de GPS (Global Positioning System) a dos individus joves de l’any, un a Calella (marcat amb l’anella PVC K31) i un a Arenys de Mar (marcat amb l’anella PVC K32). Aquests dos emissors han estat finançats per la UdG (Universitat de Girona), i es van col·locar amb la col·laboració d’en Víctor García Matarranz, tècnic del MAPAMA (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente) i especialista en aquest tipus de marcatges. N’estem fent un seguiment de la seva eficàcia i fiabilitat. A dia d’avui, K31 i K32 continuen actius, fet que confirma que el sistema d’arnès que subjecta l’emissor, funciona.

CASTELLANO
El pasado 20/12/18, se colocó dos emisores de  GPS (Global Positioning System) a dos individuos juvenes de l0año, uno en Calella (marcado con la anilla PVC K31) y uno en Arenys de Mar (marcado con la anilla de PVC K32). Estos dos emisores han sido financiados por la UdG (Universitat de Girona), i se colocaron con la colaboración de Víctor García Matarranz, técnico del MAPAMA (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente) i especialista en este tipo de marcajes. Estamos haciendo un seguimiento de su eficacia y fiabilidad. A día de hoy, K31 y K32 continuan activos, lo que confirma que el sistema de arnés que sujeta al emisor, funciona. 

ENGLISH
On 20/12/18, two GPS transmitters (Global Positioning System) were placed on two one year birds, one in Calella (tagged with the PVC ring K31) and one in Arenys de Mar (tagged with the PVC ring) K32). These two transmitters have been financed by the UdG (Universitat de Girona), and they were placed with the collaboration of Víctor García Matarranz, MAPAMA technician (Ministry of Agriculture and Fisheries, Food and Environment) and specialist in this type of markings. We are monitoring its effectiveness and reliability.  Today, K31 and K32 continue active, which confirms that the harness system that holds the transmitter works.

Carles, Dani and Víctor

Fixing the harness at K32

Transmitter fixed at K32

From left to rigth, Víctor García, Enric Badosa, Carles Tobella, Raül Calderón, Pitu Bas, Guillem Arrufat and Joan Grajera.
K31 at 18th of January, in Cala Sant Francesc, Blanes.

K31 at 18th of January, in Cala Sant Francesc, Blanes.

martes, 4 de diciembre de 2018

Breeding season is starting

CATALÀ
L'època de cria ja està començant, d'hora com cada any. Els adults ja estan festejant al niu. Veieu a continuació les fotos fetes a la Costa Brava.

CASTELLANO
La estación de cría ya ha empezado, temprano como cada año. Los adultos ya estan cortejando dentro del nido. Ved a continuación las fotos hechas en la Costa Brava.

ENGLISH
The breeding season has started, as soon as every year. Adults are displaying courtchip in the nest. Watch the following pictures done in Costa Brava


viernes, 2 de noviembre de 2018

Capture day

CATALÀ
El passat dia 29 vam capturar a Calella a K30 i recapturar a E55.

CASTELLANO
El pasado día 29 capturamos en Calella a K30 y recapturamos a E55.

ENGLISH
During 29th of october we captured in Calella K30 and recaptured E55.

miércoles, 24 de octubre de 2018

Capture day

CATALÀ
El passat dia 18 d'octubre es va capturar K27 a Calella i K28 i K29 a Arenys de Mar.

CASTELLANO
El pasado día 18 de Octubre se capturó K27 en Calella y K28 y K29 en Arenys de Mar.

ENGLISH
During 18th of october K27 was captured in Calella and K28 and K29 were captured in Arenys de Mar.

martes, 23 de octubre de 2018

Juvenile dispersion

CATALÀ
El passat 27 d'abril, es va anellar un niu a Tossa
http://cormoranmediterraneoiberico.blogspot.com/2018/05/second-ringed-nest-in-catalonia.html
Doncs bé, un dels polls K09, se l'ha vist a Calella i el passa dia 21 a Platja d'Aro. És el primer cas conegut de dispersió conegut d'un corb marí anellat al niu a Catalunya.

CASTELLANO
El pasado 27 de Abril se anilló un nido en Tossa
http://cormoranmediterraneoiberico.blogspot.com/2018/05/second-ringed-nest-in-catalonia.html
Pues uno de los pollos K09, se le ha visto en Calella i el pasado día 21 en Platja d'Aro. És el primer caso conocido de dispersión de un cormoran moñudo anillado en el nido, en Catalunya.

ENGLISH
During the 27th of Aprilit wasringeda nest in Tossa
http://cormoranmediterraneoiberico.blogspot.com/2018/05/second-ringed-nest-in-catalonia.html
One of the chicks K09, ha been seen in Calella and in 21st of this month it has seen in Platjad'Aro. Is the firts time that a dispersion of a shag juvenil ringed in its nest is known in Catalonia.


martes, 16 de octubre de 2018

Capture day

CATALÀ
El passat dia 3 vam capturar 10 individus a Calella, K17,K18, K19,K20, K21, K22, K23, K24, K25 i K26.

CASTELLANO
El pasado día 3capturamos 10 individus en Calella K17,K18, K19,K20, K21, K22, K23, K24, K25 y K26.

ENGLISH
During the last October 3 10 individuals were captured in Calella,K17,K18, K19,K20, K21, K22, K23, K24, K25 and K26.
 
miércoles, 3 de octubre de 2018

Capture day

CATALÂ

El passat 13 de Setembre vam capturar dos individus a Calella, K13, K14 i K15 , i K16 a Arenys.

CASTELLANO

El pasado  día 13 de setiembre  se capturó dos individuos en Calella,K13, K14 y K15, y se capturó a K16 en Arenys.

ENGLISH

During 13th of setember  two individuals were captured in Calella, K13, K14 and K15, and K16  in Arenys.
domingo, 26 de agosto de 2018

First Ibiza Connection, X22

CATALÀ
El passat 9 de juny d'aquest any, es va veure a Calella  X22, El primer ocell vist a la costa del Maresme anellat a Eivissa. X22 va ser anellat com a poll a l'Illot d'es Penjats, a 322 km de distància, per el company David García.

CASTELLANO
El pasado 9 de junio de este año, se vio en Calella X22. Es el primer cormorán visto en la Costa del Maresme anillado en Ibiza. X22 fue anillado como pollo en el l'Illot d'es Penjats, a 322 km de distancia por el compañero David García.

ENGLISH
In 9th of June of 2018, X22 was watched in Calella. It is the first shag sighted  in Maresme Coast ringed in Ibiza. X22 was tagged as a chick in l'Illot d'es Penjats, 322 km far away of Calella by our colleague David García.

X22 historial

X22 sighted i Arenys de Mar at 21th of July