sábado, 23 de diciembre de 2017

Breeding season is starting

CATALÀ

El corb marí emplomallat comença la temporada de cria molt aviat. Ja ocupen el niu a finals de novembre. Això és el que passa al sud de la Costa Brava.

CASTELLANO

El cormorán moñudo empieza muy pronto la época de cría. Ya a finales de Noviembre ocupan los nidos. Esto es lo que passa en la costa Brava Sur.

ENGLISH

Shag breeds very early in Catalonia. At the end of november we can find it in its nest.

A nest with an individual in it, probably male
Same nest with male displaying in it, and two possible famales at nest sorroundings
Another possible male in another nestjueves, 14 de diciembre de 2017

Repture day

CATALÀ

Ahir a Arenys vam recapturar a E77 i E79, tots dos anellats com a joves de l'any el 23 de juliol del mateix any. Per desgràcia E77 tenia senyals d'una ferida a la comissura de la boca produïda per un ham, igual que un senyal de un niló a l'ala.

CASTELLANO

Ayer en Arenys se reapturó E77 y E79, los dos anillados como jovenes el pasado dia 23 de febrero. Por desgracia E77 tenia una herida en la boca provocada por un anzuelo y otro senyal en el ala producida por un hilo de nilón.

ENGLISH

Yasterday in Arenys E77 and E79 were recaptured, both captured as a juveniles at 23th of July of this year. Unfortunately, E77 was wounded in its mouth for a fishing hook and it has a wound in its wing too.
Wounded beak of E77

Detail of E77 beak

Wounded wing of E77.
martes, 31 de octubre de 2017

Capture day

CATALÂ

Ahir vam capturar dos individus a Calella, K07 i K08, i recapturar a E77 a Arenys.

CASTELLANO

Ayer se capturó dos individuos en Calella, K07 y K08, y se recapturó a E77 en Arenys.

ENGLISH

Yasterday two individuals were captured in Calella, K07 and K08, and E77 has been recaptured in Arenys.


miércoles, 25 de octubre de 2017

Capture day

CATALÀ

Avui hem capturat a Calella dos individus adults, K05 i K06.

CASTELLANO

Hoy hemos capturado en Calella dos individuos adultos, K05 y K06.

ENGLISH

Today we have captured in Calella two adults, K05 and K06.

lunes, 16 de octubre de 2017

Publication about the ringing project of mediterranean shag

ENGLISH

During the "XXth Congreso de Anillamiento" (Ringing Congress of BirdLife Spain) we could find this publication about our ringing project  in Baleares, Catalonia and Murcia. The congress was celebrated en Murcia between October 12th to 15th.

CASTELLANO

Durante el "XX Congreso de Anillamiento" se puedo ver el poster que hemos realizado sobre el proyecto de marcaje que llevamos coordinadamente entre Islas Baleares, Cataluña y Murcia. El congreso se ha celebrado en Murcia entre los días 12 y 15 de octubre.

CATALÀ

Durant el  "XX Congreso de Anillamiento" es va poder veure el pòster que hem realitzat sobre el projecte de marcatge coordinat entre les Illes Balears, Catalunya i Múrcia. El congrés es va celebrar del dia 12 al 15 d'octubre
viernes, 6 de octubre de 2017

Capture day

CATALÀ

El passat dia 27 de Setembre vam marcar tres individus i controlar dos més. A Calella es va marcar K02 i K03, i es va recapturar E42, i a Arenys es va marcar K04 i es va recapturar E51.

CASTELLÀ

El passado día 27 de septiembre se marcaron tres individuos y se controlaron dos. En Calella se marcó K02 y K03, y se controló a E42, y en Arenys se marcó K04 y se recapturó a E51.

ENGLISH

During 27th of september three individuals and recaptured two. In Calella it were tagged K02 and K03, and E42 was recaptured, and in Arenys was tagged K04 and E51 was recaptured.martes, 19 de septiembre de 2017

A very good diver

CATALÀ

Cada cop et banyes amb un corb marí al costat, es converteix amb un espectacle. Durant aquests mesos d'estiu les moles de joell (Atherina sp) estan molt a prop de la costa, i aquest és un fet aprofitat pels corb marins per alimentar-se.

CASTELLANO

Cada vez que te bañas con un moñudo al lado es un espectaculo. Durante los meses de verano los bancos de pejerrey (Atherina sp) estan cerca de la costa, y esto es aprovechado por los cormoranes para alimentarse.

ENGLISH

Whe you can swing with a shag, it is becomes an beatifull show. During summer months sand smelt shoals (Atherina sp) swim close to shore, and this is a good opportunity than cormorans uses to feed.
Sand smelt shoal. 

lunes, 18 de septiembre de 2017

Arenys roost visit

CATALÀ

El passat dissabte dia 16, hi va haver una visita organitzada per l'Ajuntament d'Arenys de Mar al dormidor de les roques de la Muvisa, la Punta del Canyadell. Primer es va fer una xerrada a la sala de plens de l'apuntament i després vam visitar el dormidor. Va assistir-hi una dotzena de participants.

CASTELLÀ

El pasado sabado día 16, hubo una visita organizada por el ayuntamiento de Arenys de Mar al dormidero de la Punta del Canyadell. Primero se hizo una xarla en la misma sala de plenos del ayuntamiento  y después se visitó el dormidero. Asistió una docena de personas.

ENGLISH

During the las saturday 16th, it was a visit to the Arenys shag roost, organitzed by Arenys council. First it was a talk in a hall town room and after it it was visited the rost. A dozen persons assisted to the event.viernes, 8 de septiembre de 2017

Capture day

CATALÀ

Ahir vam capturar a Calella i a Arenys. A Calella és va capturar 5 individus, E92, E93, E94, E95 i E96, i a Arenys vam estrenar lletra marcant K00 i K01.

CASTELLÀ

Ayer capturamos en Calella i en Arenys. en Calella se capturaron 5 individuos, E92, E93, E94, E95 y E96, y en Arenys estrenamos letra marcando K00 y K01.

ENGLISH

Yasterday captured in Calella and Arenys. In Calella were tagged 5 individuals,E92, E93, E94, E95 and E96, and in Arenys a new letter was started, tagging K00 and K01.

Daniela, Carles and Joan handeling a shag.