miércoles, 24 de mayo de 2017

Curious data, or not...

CATALÀ

En aquest blog ja s'ha fet algunes entrades sobre H44, ocell anellat el 2014 a Calella i trobat criant a Mallorca el 2017 per Mirella Zedeers. Doncs bé, ella va veure per últim cop a H44 a Mallorca el passat 29 d'abril, i en Carles Tobella l'ha tornat a veure al dormidor de Calella el cinc onze més tard, el dia 9 de maig. El més sorprenent és que H44 ha deixat la seva parella cuidant els dos polls, que curiosament han tirat endavant fins a dia d'avui.

CASTELLÀ

En este blog ya se ha hecho algunas entradas sobre H44, ave marcada en 2014 en Calella y encontrado criando en Mallorca por Mirella Zedeers. Bien, ella lo vió en Mallorca por última vez el pasado 29 de Abril, y Carles Tobella la ha visto en el dormidero de Calella once días más tarde, el día 9 de Mayo. Lo más sorprendente es que su pareja ha conseguido criar sus dos pollos correctamente hasta día de hoy.

ENGLISH

In this blog has already made some entries on H44, bird tagged in 2014 in Calella and found breeding in Mallorca by Mirella Zedeers. Well, she saw it on Mallorca last April 29, and Carles Tobella has seen it in the Calella’s roost five days later, on the 14th of May. The most surprising thing is that its couple has managed to raise her two chicks correctly until today.

H44 in Calella 9th of May (photo Carles Tobella).

Nest of H44 24th of May with two chikcs and H44 pair (Photo Mirella Zedeers).
H44 Historial.

lunes, 15 de mayo de 2017

Ringed nest survey

CATALÀ

El passat dia 12 es va visitar el niu on els dos polls van ser anellats el 24 d'abril, 14 dies abans. Doncs bé, només hi ha un poll, E73, el poll més petit dels dos que es van anellar. E72, ha saltat? O ha mort? De moment no ho sabem.

CASTELLÀ

El pasado día 12 se visitó el Nido donde el día 24 de Abril se anillaron 2 pollos, 14 días antes. Pues bien, solo hay un pollo, E73, el pollo menor de los dos que se anillaron. E72, ¿ha saltado? O ¿ha muerto? De momento no lo sabemos.

ENGLISH
 
Last 12th was visited the Nest where on April 24 were 2 chicks were tagged, 14 days before. Well, there is only one chick, E73, the smaller chick of the two that were ringed. E72, have you jumped? Or is he dead? At the moment we do not know it.
 
Surveyed nest

Adult and chikc

E73 on its nest
 

 


domingo, 7 de mayo de 2017

Everything is OK

CATALÀ

El passat dia 4 es va visitar el niu marcat a la Costa Brava, i els polls estan bé i creixen correctament.

CASTELLÀ

El pasado día 4 se visitó el Nido marcado en la Costa Brava, y los pollos están bien y crecen correctamente.

ENGLISH

On the fourth visit the nest was tagged on the Costa Brava, the chicks are growing well and correctly.

Two chikcs and two adults un the nest

 
E73 asking for food.

martes, 2 de mayo de 2017

First nest ringed in Catalonia

CATALÀ

Aquest passat dia 28 d'abril, s'ha anellat per primer cop un niu de corb marí emplomallat a Catalunya. Els dos polls van ser anellats amb anelles metàl·liques i anelles de PVC amb la inscripció E72 i E73. L'anellament va ser un èxit tot i les dificultats d'accés. Sort del ràpid tràmit dels permisos per part del Departament, gràcies a en Ricard Gutiérrez, vam poder anellar-los amb la mida adequada, tal i com ens van assessorar els companys de Múrcia.

CASTELLANO

Este pasado día 28 de abril, se ha anillado por primera vez un nido de cormorán moñudo en Cataluña. Los dos pollos fueron anillados con anillas metálicas y anillas de PVC con la inscripción E72 y E73. El anillamiento fue un éxito a pesar de las dificultades de acceso. Suerte del rápido trámite de los permisos por parte del Departamento, gracias a Ricard Gutiérrez, pudimos anillarlas con ka tamaño adecuado, tal como nos asesoraron los compañeros de Murcia.

ENGLISH

The last 28th of April, a shag nest has been ringed for the first time in Catalonia. The two chicks were ringed with metal rings and PVC rings with the inscription E72 and E73. The ringing was a success despite the difficulties of access. Thanks to the rapid processing of permissions by the Department, thanks to Ricard Gutiérrez, we were able to ring them with the right size and age, as advised by our colleagues in Murcia.Nest before to be ringed.

Raül, Joan and Guillem watching and discussing how to reach the nest.
Nest wall.
Joan reaching the nest, and the nest.
Enric in the wàter, just in case (Photo Joan Grajera).

Enric very wet.
Joan capturing the chicks
Chiks ringeds by Joan, Carles and Raül (Photo Carles Tobella)

PVC ring (Photo Carles Tobella)