miércoles, 26 de abril de 2017

Costa Brava connection

CATALÀ

Des de que va començar el seguiment del corb marí al Maresme, un dels objectius ha estat veure d'on i on anaven els individus estiuejants a la comarca. La connexió Menorca va quedar clara de seguida, amb onze ocells menorquins vistos a la zona, i un marcat a Calella trobat mort al la Illa. A més un individus anellat a l'Aire el 2008, s'ha anat veient any rere any a la costa catalana.

També hem escatit la connexió amb Mallorca per la dispersió d'immadurs, veieu E27, i nidificants, veieu H44, tots dos ocells que ja n'hem parlat en aquest bloc.

En canvi a la Costa Brava només hi havia indicis de dispersió, molts individus vistos a Blanes, alguns a Tossa i Palamós.

Doncs bé, el passat 16 de març en Josep Maria Bas veu a E32 a Sant Feliu de Guíxols, i el 7 d'abril en Josep Maria juntament amb en Carles Tobella veuen a E32 amb E26 criant al mateix lloc. E26 va ser anellat el 23 de setembre de 2015 com a mascle adult, i E32 va ser anellat el 29 d'octubre de 2015 como hembra de segundo año ambdós a Arenys de Mar.

CASTELLANO

Desde que empezamos el seguimiento del cormorán moñudo en el Maresme, uno de los objetivos ha sido averiguar donde iban y de donde venían los individuos que estivan en la comarca. La conexión con Menorca quedó clara desde el principio, con once lecturas de aves menorquines en la zona, i un individuo marcado en Calella i encontrado muerto en la Isla. Además un individuo anillado en la Illa de l'Aire en 2008, se ha visto año tras otro en la costa catalana.

 También se ha descubierto la conexión con la isla de Mallorca para la dispersión de inmaduros, vean E27, y nidificantes, vean H44, de estas dos aves ya hemos hablado en este bloc.

Pues bien, el pasado 16 de Marzo  Josep Maria Bas  vio a E32 en Sant Feliu de Guíxols, y el 27 de Abril, junto con Carles Tobella vieron a E32 con E26 criando en el mismo lugar. E26 se anilló  el 23 de Setiembre de 2015 como macho adulto y E32 se anilló el 29 de Octubre de 2015 como hembra de segundo año, ambos en Arenys de Mar.

ENGLISH

Since the beginning of the monitoring of the shag in the Maresme, our objectives has been to find out where the individuals who were in the region came from and where they go. The connection with Menorca was clear from the beginning, with eleven readings of Menorcan birds in the area, and an individual marked in Calella and found dead on the Island. In addition, a shag ringed in the Illa de l'Aire in 2008, has been seen every year on the Catalan coast.

It has also been discovered the connection with the island of Mallorca for the dispersion of immature, see E27, and nesting ones, see H44, of these two birds we have already spoken on this pad.


Well, on March 16 Josep Maria Bas saw E32 in Sant Feliu de Guixols, and on April 27, together with Carles Tobella they saw E32 with E26 nesting in the same place. E26 was ringed on September 23, 2015 as an adult male and E32 was ringed on October 29, 2015 as a second year female, both in Arenys de Mar.

E26 in Calella

E26 Historial

E32 in Arenys de Mar

E32 Historial
  

0 comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]

<< Inicio