sábado, 4 de febrero de 2017

Bad news,... good news

CATALÀ
Per desgràcia, la Mirella avui ha confirmat el que ja fa dos dies que sospitàvem, H44 i la seva parella, han abandonat el niu. El dia 2 la Mirella va poder fotografiar i filmar a H44 marxant del niu, on es veia una closca d'ou trencada. Ahir encara hi havia el suposat mascle rondat el niu, avui era completament abandonat.

CASTELLANO
Por desgracia, Mirella hoy ha confirmado lo que ya hace dos días que sospechavamos, H44 y su pareja han abandonado el nido. El día 2 Mirella pudo fotografiar y filmar a H44 marchando del nido, donde se veía la cascara de un huevo. Ayer el supuesto macho aún rondaba el Nido, hoy estava completamente vacío.

ENGLISH
Unfortunately, Mirella has confirmed a thing that we were suspecting, H44 and its pair have abandoned its nest. During second of January, Mirella Pphotographed and filmed H44 leaving its nest, where it was visible a eggshell. The day after the male was still visiting the nest, today is completelly abandoned.


H44 leaving its nest (Photo Mirella Zeeders).

CATALÀ
Per altra banda en el niu proper, el dels quatre ous, ja hi ha nascut un pollet!!!

CASTELLANO
Por otro lado en el Nido cercano, el de cuatro huevos, ya ha nacido un pollo!!!

ENGLISH
By the other hand in the close nest, the nest with four eggs, it has been born a chick!!!

Shag with a recent born chick (Photo Mirella Zeeders).
0 comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]

<< Inicio