jueves, 11 de febrero de 2016

Parasitology of Mediterranean Shags (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) in Catalan Coast

/ENG
We continue with the analysis of the digestive tracts. Our aim is to assess the abundance and diversity of parasites there, i.e. counting all individuals and identifying them at the species level. We were struck by the abundance of parasites in the stomachs examined. Values turn up to be pretty high. For instance, we examined a juvenile collected in autumn with a total of 165 parasites, including males, females and larval stages, and an second year bird collected in summer with a total of 264 individuals in larval stages. All parasites examined so far were identified as Contracaecum sp., likely C. rudolphii.

This study is based on those birds collected and stored by the Wildlife Recovery Centres of the Catalan Government,  and counts with the direct support of Dr. Margarida Casadevall, from the Animal Biology Research Group of the University of Girona. We’d like to express our most sincere thanks to all of them.

/CAT
Seguim amb les anàlisis dels tractes digestius, on intentem quantificar i determinar les espècies de paràsits presents. Ens crida l'atenció les abundàncies existents en els estomacs examinats. Estaríem parlant d'uns valors força elevats, d'un exemplar juvenil a la tardor amb un total de 165, entre mascles, femelles i estadis larvaris; i d'un exemplar immadur de segon any a l'estiu amb un total de 264 individus en estadis larvaris. Tots ells del gènere Contracaecum sp. possiblement de l'espècie rudolphii.

En aquest estudi es treballa sobre els individus morts i ingressats als Centres de Recuperació de Fauna Salvatge de la Generalitat de Catalunya. I amb el suport de la Dra. Margarida Casadevall del Grup de Recerca de Biologia Animal de la Universitat de Girona. Agrair des d'aquí l'interès mostrat per part de tots ells.

/CAST
Seguimos con los análisis de los conductos digestivos, en ellos intentamos cuantificar y determinar las especies de parásitos presentes. Nos llama  la atención las abundancias presentes en los estomagos examinados. Estaríamos hablando de unos valores bastante elevados, de un ejemplar juvenil en otoño con un total de 165, entre machos, hembras y estadios larvarios; y de un ejemplar inmaduro de segundo año en verano con un total de 264 individuos en estadios larvarios. Todos ellos del género Contracaecum sp. posiblemente de la especie rudolphii.

En este estudio se trabaja sobre los individuos muertos e ingresados en los Centres de Recuperació de Fauna Salvatge de la Generalitat de Catalunya y con el soporte de la Dra. Margarida Casadevall del Grup de Recerca de Biologia Animal de la Universitat de Girona. Agradecer desde aquí el interés mostrado  por todos ellos.  

 Male Contracaecum sp., detail of the head 
© Margarida Casadevall

 Female Contracaecum sp., detail of the tail
© Margarida Casadevall

Male Contracaecum sp., tail
© Margarida Casadevall

0 comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]

<< Inicio